Tworzenie funkcjonalnego newslettera

Współczesny rynek sprzedaży i biznesu opiera się w dużej mierze na marketingu internetowym. To, jakie działania podejmie firma na internetowej arenie przekładają się na jej zyski i rozwój. Wykorzystywane są do tego strony internetowe, social media, kanały na YouTube czy aktywny e-mailing. Czym właściwie jest newsletter? To w ostatnich latach bardzo popularny, zwłaszcza w branży…

Kontynuuj czytanie

Rozwój sieci teleinformatycznej w Polsce

Choć początki Internetu sięgają końcówki lat 60 XX wieku, to w Polsce był on dostępny dopiero dwadzieścia lat później. Spowodowane było to przynależnością Polski do bloku wschodniego i ograniczeniami gospodarczymi, które szczególnie dotykały towarów i produktów pochodzących z Zachodu. Lata 80. i 90. XX w. Możliwość stworzenia dostępu do Internetu i testowania jego funkcjonalności w…

Kontynuuj czytanie

Największe firmy informatyczne świata

Branża technologii informacyjnej od lat prężnie i nieustannie się rozwija a jej dochody szacowane są na ogromne kwoty. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie branża IT, a dokładniej jej czołowi przedstawiciele wpływają na współczesne rynki, generują rozwój gospodarczy i w dużej mierze kreują naszą przyszłość. Z tego też względu, warto przyjrzeć się wiodącym gigantom branży. …

Kontynuuj czytanie

Lean management – czym jest?

Lean management, znany inaczej jako tzw. „szczupłe zarządzanie”, jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Polega na dostarczaniu klientom produktów lub usług, które idealnie wpasowują się w ich oczekiwania. W założeniu Lean Management, powinno się to odbywać przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów, zwanych także marnotrawstwem. Przykładowo, za marnotrawstwo można uznać korektę błędnie uzupełnionej dokumentacji. W takim przypadku, korekta jest…

Kontynuuj czytanie