Lean management – czym jest?

Lean management, znany inaczej jako tzw. „szczupłe zarządzanie”, jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Polega na dostarczaniu klientom produktów lub usług, które idealnie wpasowują się w ich oczekiwania. W założeniu Lean Management, powinno się to odbywać przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów, zwanych także marnotrawstwem. Przykładowo, za marnotrawstwo można uznać korektę błędnie uzupełnionej dokumentacji. W takim przypadku, korekta jest czynnością niezbędną, jednakże nie przynosi ona wartości dodanej w oczach klienta. Idea Lean Management polega na tym, aby takowe błędy minimalizować. Dodatkowo, koncepcja zakłada, że zaoszczędzony przy tym czas, należy przeznaczać na czynności, które wpłyną pozytywnie na wartość produktu w oczach klienta. 

Jakie są filary Lean Management?

Mówiąc o koncepcji Lean Management możemy wyróżnić jej trzy podstawowe filary:

– doskonała jakość produktu lub usługi, spełniającego oczekiwania klientów,

– minimalny potrzebny poziom nakładów,

– okazanie szacunku pracownikom, na każdym etapie pracy.

W jakiej branży można wdrożyć Lean Management?

Koncepcja Lean Management może znaleźć zastosowanie w każdej branży. Ważne jest, aby na początku jej wdrażania, odpowiednio wyznaczyć cele, do których chcemy dążyć, a także wybrać odpowiednie narzędzia do usprawnienia procesów. Oczywistym jest, że nie jest możliwe zastosowanie tych samych narzędzi w przypadku np. firmy produkującej gry komputerowe oraz firmy produkującej materiały budowlane. 

Jakie korzyści z wdrożenia Lean Management może odnieść firma?

Pozytywne skutki wdrożenia koncepcji Lean Management mogą być widoczne w wielu obszarach. Przede wszystkim, może wpłynąć na znaczny wzrost sprzedaży, dzięki stworzeniu produktu bądź usługi o dużej wartości dla klientów. Poprzez zaangażowanie pracowników w proces doskonalenia, wpływa korzystnie na ich poziom zmotywowania, a także na poziom satysfakcji, jaką czerpią z wykonywanej pracy. Jednakże przede wszystkim, Lean Management w swojej istocie wpływa na znaczną redukcję kosztów, pozwalając tym samym firmie na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne cele. Niewątpliwie należ stwierdzić, że koncepcja Lean Management wiąże się z szeregiem korzyści, zarówno dla organizacji, jak i dla jej członków. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *