Rozwój sieci teleinformatycznej w Polsce

Choć początki Internetu sięgają końcówki lat 60 XX wieku, to w Polsce był on dostępny dopiero dwadzieścia lat później. Spowodowane było to przynależnością Polski do bloku wschodniego i ograniczeniami gospodarczymi, które szczególnie dotykały towarów i produktów pochodzących z Zachodu.

Lata 80. i 90. XX w.

Możliwość stworzenia dostępu do Internetu i testowania jego funkcjonalności w Polsce przypadły dopiero na lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Na szeroką skalę było to możliwe dopiero po upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wcześniej, w latach osiemdziesiątych XX wieku, doszło do pierwszego próbnego połączenia poprzez użycie sieci Fidonet. Dostęp do takich praktyk miały w ówczesnej Polsce tylko i wyłącznie środowiska akademickie i to na poczet prowadzonych projektów. To, co na Zachodzie było już normą, czyli wysyłanie e-maili, korzystanie z przeglądarek, czy for Internetowych, w Polsce wciąż było dobrem nieosiągalnym. Dopiero początek transformacji ustrojowej w Polsce przyniósł także możliwości rozwoju Internetu w naszym kraju. W 1990 roku Polska została włączona do sieci EARN i ustanowiono polską domenę o skrócie „.pl”. Bardzo duży wpływ na ten rozwój Sieci miała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, powstała na Uniwersytecie Warszawskim, której w 1991 roku udało się połączyć z Uniwersytetem w Kopenhadze i wysłać pierwszą elektroniczną wiadomość. W 1996 roku połączenie z Internetem z użyciem modemu telefonicznego umożliwiła Telekomunikacja Polska, a w 1999 roku, aby nie blokować linii telefonicznej, uruchomiono Szybki Dostęp do Internetu. Z kolei w roku 2000 na polski rynek weszła Neostrada. Były to jednak usługi dość drogie, jak na ówczesne czasy, w związku z tym, popularność i rozszerzenie dostępności Internetu w polskich gospodarstwach domowych przypadł dopiero po 2005 roku. 

Rozwój sieci teleinformatycznej w Polsce przebiegł dość intensywnie, co było spowodowane koniecznością nadgonienia dostępnych już od dawna na Zachodzie nowinek technologicznych. I choć z początku był to produkt luksusowy, na który nie każdy mógł sobie pozwolić, to obecnie, nie możemy sobie wyobrazić sobie codzienności bez dostępu do Internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *